Пролет 2018



Цена од: 429 €

КИПАР во МАЈ

24.05 – 27.05.2018
Авион / 4 дена / 3 ноќевања

Повеќе
EARLY BOOKIG
Цена: 645 €
До 15.03: 595 €

ДУБАИ

Авион 5 дена / 4 ноќи
24.05 - 28.05.2018

Повеќе


Цена: 399 €

МАЛТА

Авион 5 дена / 4 ноќи
23.05 - 27.05.2018

Повеќе


Цена од: 7.500 МКД

САЛАШИ и ПАЛИЧКО ЕЗЕРО

24.05 – 26.05.2018
AВТОБУС / 3 дена /2 ноќевања

Повеќе


Цена од: 76 €