Наш избор - Ценовник - Турција - Анталија Лето 2017


НАШ ИЗБОР на Хотели со, во моментов најповолни цени, најголеми попусти и одлични услови за деца.
Одберете го Вашиот хотел и побарајте не како би ги добиле сите детали кои се однесуваат на Вашиот термин за патување.

Турција Лето 2017 - Наш избор

Untitled Document
АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – СИДЕ
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
VENUS HOTEL SIDE  4* – All Inclusive возрасен 358 358 453 565 376 489 574  600    519    557    673    395    487    517   609    378   487    501   511 
PRIMASOL  SERRA  GARDEN 4 * – All Inclusive возрасен 399 480 677 812 498 693 839  504      650    734      880      556      729      786       958       504        650      693       845    
NERTON HOTEL  4 * – All Inclusive возрасен 445 448 569 730 448 609 730  454      575      615     736     454      575    615     736     454        575      609      736    
ALBA QUEEN HOTEL 5 * -  All Inclusive возрасен 513 513 667 872 513 719 872  519    673    725    878    519    673    725    878     513    667    719     872  
ALBA RESORT HOTEL 5* – All Inclusive возрасен  509 509 660 862 509 711 862  515    666    717    868      515    666    717    868    515    666    711    868  
ALBA ROYAL HOTEL 5* – All Inclusve возрасен  582 582 770 1,021 582 833 1,021  588    776    839    1027     588     776     839    1027    588    776    833    1027  
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA  5 * – All Inclusive возрасен  451 451 569 754 504 668 807  510    628     674    813    567    715    770    939    510    628    668    813  
CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA  5* – Ultra AII Inclusive возрасен  628 628 821 1,106 654 918 1,132  660     853    924    1138    686    892    967    1194    660    853     918    1138  
CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 5* – Ultra AII Inclusive возрасен  654 654 852 1,144 664 935 1,154   670    868    941    1160    670    868    948    1160    670    868     935     1160  
CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA 5* – Ultra AII inclusive возрасен 600 600 778 1,043 624 868 1,067  630    808    874    1073    630    808    874    1073    630    808    868   1073  
LTI SERRA RESORT   5 * – All Inclusive возрасен 470 470 603 779 470 647 779  476       609     653      785     476     609     653    785     476      609      647     785    
ADALYA ARTSIDE HOTEL 5* – All Inclusive возрасен  473 473 656 858 510 712 892  516     695     783    934       571     750      810      990      515    667     712      870   
SERENIS HOTEL 5 – All Inclusive возрасен  406 411 514 651 411 561 701  468   634   680   796   440   562   592   705   413   554  565  679 
ROYAL TAJ MAHAL 5*- AI возрасен 599 824 893 1,099 618 893 1,099  624   830   943   1182   624   830   899   1105   618   830   893   1099 
BARUT HEMERA 5 *- ULTRA All Inclusive возрасен 556 615 812 1,081 643 958 1,193  683   918   997   1233   683   918   997   1233   677   918   991   1227 
BARUT HOTELS ARUM 5 * – ULTRA All Inclusive возрасен 573 630 843 1,126 666 996 1,244  707   955   1038   1285   707   955   1038   1285   701    955   1032  1279 


Untitled Document
АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – АЛАНИЈА
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
СОБА ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
(ВОЗРАСНИ + ДЕЦА) НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
JUSTINIANO CLUB 4 * –  возрасен 387 387 478 599 415 572 691 448 566 606 724 448 566 606 724 415 517 545 653
All Inclusive
TAC PREMIERE HOTEL &SPA  4 * – All Inclusive возрасен 393 373 459 572 375 488 572 381 465 494 578 381 465 494 578 381 465 488 578
JUSTINIANO DELUX RESORT 5 * – Ultra All Inclusive возрасен 409 409 511 647 442 622 757 481 616 661 795 481 616 661 795 432 542 572 688
JUSTINIANO PARK CONTI  5 *- All Inclusive возрасен 420 420 527 670 437 602 725 459 583 624 748 459 583 624 748 426 534 670 676
KATYA HOTEL  5 * – All Inclusive возрасен 398 409 511 647 409 543 647 415 517 551 653 415 517 551 653 426 517 545 653
IC HOTELS GREEN PALACE 5 * – All Inclusive возрасен 757 682 920 1,238 682 999 1,238 688 926 1,01 1,244 688 926 1,01 1,244 688 926 1,01 1,244
KLEOPATRA GUNGOR HOTEL 5 * – All Inclusive возрасен 336 354 429 527 354 453 528 360 435 459 534 360 435 459 534 360 435 447 527
KLEOPATRA MELISA HOTEL  5 *- All Inclusive возрасен 341 341 380 458 322 399 458 328 386 405 464 362 386 405 464 328 386 399 464


Untitled Document
АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – КЕМЕР
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
СОБА ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
(ВОЗРАСНИ + ДЕЦА) НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
LIMAK  LIMRA  HOTEL &RESORT  5*  – Ultra  All Inclusive возрасен 559 597 819 1092 615 919 1148 653 881 973 1186 669 897 973 1202 568 746 799 983
CHAMPION HOLIDAY VILLAGE RESORT 5* – All Inclusive возрасен 503 503 651 849 503 700 849 508 657 706 855 508 657 706 855 508 657 700 855
CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA 5 *- Ultra All Inclusive возрасен 489 489 627 837 542 732 890 548 686 738 896 596 758 818 999 548 686 732 896
CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA  5*- Ultra All Inclusive возрасен  489 489 627 837 542 732 890 548 686 738 896 596 758 818 999 548 686 732 896
CRYSTAL FLORA BEACH RESORT 5* – Ultra All Inclusive возрасен 489 489 627 837 542 732 890 548 686 738 896 596 758 818 999 548 686 732 896
CRYSTAL NIRVANA LAGOON VILLAS SUITES  & SPA 5* – Ultra AII Inclusive возрасен 696 696 946 1308 768 1109 1380 774 1025 1115 1386 822 1097 1195 1490 774 1025 1109 1386


Untitled Document
АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – БЕЛЕК
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
СОБА ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
(ВОЗРАСНИ + ДЕЦА) НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
LIMAK  ARCADIA GOLF RESORT 5* – Ultra  All Inclusive возрасен 624 656 906 1217 672 1019 1278 672 973 1078 1320 731 991 1077 1337 694 840 903 1118
LIMAK  ATLANTIS HOTEL & RESORT 5* – Ultra  All Inclusive возрасен 653 682 942 1270 696 1056 1325 735 1004 1110 1363 751 1020 1110 1379 659 883 951 1181
CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA  5* -Ultra All Inclusive возрасен 513 513 656 873 552 748 911 558 700 754 917 606 772 835 1021 558 700 748 917
CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA 5* – Ultra AII Inclusive возрасен 470 470 591 779 508 676 817 514 635 682 823 567 714 770 823 514 635 676 823


Untitled Document
АНТАЛИЈА ЛЕТО 2017 – ЛАРА
ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ЕУР
СОБА ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ 04.јун 11.јун 18.јун 18.јун 28.јун 28.јун 28.јун ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ
(ВОЗРАСНИ + ДЕЦА) НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ 6 / 7 6 / 7 9 / 10 13 / 14 6 / 7 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14 6 / 7 9 / 10 10 / 11 13 / 14
IC HOTELS GREEN PALACE 5 * – All Inclusive возрасен 757     682     920     1,238     682     999     1,238     688     926     1,010     1,244     688     926     1,010     1,244     688     926     1,010     1,244    
LIMAK  LARA DELUXE HOTEL  5*  – Ultra  All Inclusive возрасен 687     729     1,021     1,383     749     1,150     1,451     794     1,094     1,214     1,495     813     1,114     1,214     1,514     755     1,027     1,112     1,389    
CONCORDE DE LUX  RESORT HOTEL 5* -  All Inclusive возрасен 596   626     858    1148   641   943     1169    659  885  967     1187     718     971 1056    1309      662 879     937   1169    
ADALYA ELITE LARA HOTEL 5* -Ultra  All Inclusive возрасен 581     581     840     1,126     635     920     1,184     641     904     1,041     1,255     739     1,002     1,090     1,354     694     935     1,010     1,257    
ROYAL HOLIDAY PALACE 5* Antalya / AI возрасен 724     724     1,036     1,434     803     1,202     1,499     809     1,122     1,263     1,562     809     1,109     1,249     1,548     803     1,109     1,202     1,499   

Програма на патување

1.ден СКОПЈЕ – АНТАЛИЈА
Состанок на скопскиот аеродром Александар Велики два часа пред полетување. Полетувањето на авионот на Sun Express кон Анталија со број на лет XQ5155 во поставеното време, во раните утрински часови. По пристигнувањето, трансфер до избраниот хотел и сместување во соба според определеното време/правило на пријавување (по 12:00 часот на денот на пристигнувањето).

2 – 6/9/10/13ден Престој во Хотел
Престој во избраниот хотел во регионот на Аланија, Кемер, Белек, Сиде, Лара, на база на избраната услуга, со 6, 9, 10 или 13 ноќевања, во зависност од аранжманот и терминот. Можност за факултативни излети.

7/10/11/14.ден АНТАЛИЈА – СКОПЈЕ
Напуштање на собите најдоцна до 12 часот, според правилата на хотелот. Слободно време до организираниот трансфер кон аеродромот во Анталија во вечерните часови. Лет за Скопје во поставеното време со Sun Express . Пристигнување во Скопје наредниот ден рано наутро. Крај на услугите.

Забелешки

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДВА ДЕНА ПРЕД ПОЛЕТУВАЊЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЕТУВАЊЕ НА АВИОНОТ ОД СКОПЈЕ

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:
* Превоз со авион на релација Скопје – Анталија – Скопје, со компанијата “Sun Express”.
* Услуга на сместување во избраниот хотел на база на избраната услуга за време на избраниот термин, према табелите во ценовникот.
* Трансфер Аеродром – хотел – Аеродром.
* Услугите на претставникот на организаторот или ино – партнерот на дестинацијата.
* Трошоци за организација на програмата.

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:
* Задолжително патничко осигурување.
* Останати индивидуални трошоци и факултативни екскурзии.

УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
* Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност по курс од 62,0 ден. за 1 ЕВРО.
* За резервација потребна е аконтациска уплата од минимум 30% од вкупната цена на аранжманот, освен во ситуации кога е дефинирано поинаку (Early Booking, специјални понуди итн…), а останатиот износ се плаќа најдоцна 14 дена пред започнување на аранжманските услуги.
* Резервации и уплати може да се вршат само преку партнерската мрежа од агенции (субагенти) на Аса Тур. Директни резервации во Аса Тур не може да бидат направени од страна на крајните корисници, патниците.
* Плаќањето кон Аса Тур е безготовинско, односно може да биде извршено само со банкарски трансфер / трансакција.

ЗАБЕЛЕШКИ:

Попустите за ран букинг (“Early Booking”) имаат валидност за резервации направени до и заклучно со датумот означен во табуларните ценовници. Истите не може да бидат комбинирани со други попусти и промоции. ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ РЕЗЕРВАЦИЈА ПОТРЕБНА Е УПЛАТА ОД МИН. 30% ОД ВКУПНАТА СУМА НА АРАНЖМАНОТ со доплата од најмалку 70% од вкупната цена на аранжманот до датумот на завршување на Early Booking попустот, освен ако не е наведено поинаку. Сите резервации направени по предвидените датуми за рано букирање ке бидат наплатени по редовни, или ревидирани услови и цени актуелни во периодот на резервирање. Промени во резервации направени во предрезервацискиот период не се дозволени и истите се предмет на барање и одобрување. Во случај на промена на веќе потврдена резервацијка (имиња/број на патници, хотел, термин, итн) цената на програмата ќе биде калкулирана редовно, без попустот за рано букирање, односно според цените актуелни во периодот кога се врши промената. Целосна доплата на аранжман резервиран во “Early Booking” период може да се разликува од стандардниот рок дефиниран погоре (14 дена пред поаѓање).
* Доколку не се оствари минималниот број на патници,организаторот го задржува правото да го откаже или да ја зголеми цената на аранжманот како и цените на факултативните излети.
* Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на монетарниот пазар или промена на цените на сместувањето или на превозот, да ја промени и цената на аранжманот или да воведе задолжителна доплата.
* Краен рок за отказ на аранжманот од страна на организаторот е 7 дена пред патувањето.
* Цените се однесуваат за сместување во стандардни соби. Поглед на море / базен / град… организаторот не може да гарантира, со исклучок во случаи кога постои доплата со која патникот си обезбедува поглед специфициран во ценовникот.
* Категоризацијата на хотелите е врз основа на категориите во договорот помеѓу организаторот на патувањето и локалниот партнер. Во случај на ненајавена промена организаторот не сноси одговорност. Видот и квалитетот на храната зависат од категоријата на хотелот и организаторот нема влијание на истата. Распределбата на соби во хотелот врши исклучиво рецепцијата по пристигнување во хотелот. Организаторот не може да влијае на спратот, позицијата на собата или големината на креветите, освен во случај кога се однапред дефинирани / објавени, или има доплата за истите.
* Помошните кревети се речиси секогаш со помали димензии од стандардните кревети. Некои од хотелите не нудат можност за дополнителен лежај/кревет (најчесто кога децата имаат бесплатно сместување), и во истите децата го делат лежајот со возрасните патници.
* За сместувањето на патниците задолжен е придружникот / представникот на групата. Еден хотелски ден како и услугите во истиот се смета од 14:00 час од денот на важоста на аранжманот, најдоцна до 12:00 часот на пладне на последниот ден на аранжманот, без разлика кога (во зависност од саатниците на летот, на кои организаторот не може да влијае) гостинот ќе влезе / излезе од хотелот. Секое користење на собите и услугите во хотелот, првиот ден пред 14Ч00 час / последниот ден по 12:00 час се подлежни на дополнителни трошоци кои ги наплаќа хотелот. За периодот од напуштањето на собите до моментот за трансфер до аеродром, секогаш се обезбедува простор за складирање на багажот.
* Организаторот го задржува правото на промени во програмата кои се однесуваат на распоредот на одредени содржини поради објективни околности.
* ФАКУЛТАТИВНИТЕ ИЗЛЕТИ не се составен дел на програмата за патување и претставуваат засебен договор помеќу патникот и организаторот на излетите – локалната агенција. Во деновите кога се организираат излети патниците може да се обратат на рецепцијата во сместувачкиот капацитет ланч пакет или ладен оброк.
АСА Тур не сноси одговорност за евентуални поинакви усни информации за програмата на патување.